Hvorfor?

Det Blå Kontor - Hvorfor


Når din organisation har brug for at styrke fx loyalitet og relationer eksternt, eller motivation og trivsel internt, så er et arrangement med Det Blå Kontor en oplagt booster.

Eksternt
– er det først og fremmest for at støtte din organisations kundeloyalitet og kunderelationer. Der er mange forskellige forhold som der kan satses på, men hvis du fokuserer på loyalitet og relationer  har du mulighed for – med relativt enkle midler – at høste lavthængende frugter.

Måske har din organisation en veldefineret loyalitetsstrategi for jeres kunder, og gør allerede en indsats for jeres fx top ti mest betydningsfulde forretningspartnere.
Det kan også være, at I ikke har en nedskrevet plan for af fastholde jeres trofaste kunder, men bare gør forskellige aktiviteter fordi det er “almindelig sund fornuft”.

Internt
– er det først og fremmest for at støtte din organisations indsats for motivation og trivsel. Richard Branson – stifteren af Virgin – er bl.a. kendt for at fokusere på kundeservice og i den forbindelse især for citatet

“Clients do not come first. Employees come first.
If you take care of your employees, they will take care of the clients”.

I denne forbindelse kan “clients” både være kunder eksternt og kolleger internt.

Comments are closed