Sikkerhed


Skipper har ansvaret for passagernes sikkerhed.

Om bord på turbåden er skipper den øverste myndighed, og alle henstillinger og ordre givet af skipper skal følges. På turbåden findes brandslukkere og førstehjælpskasser, samt instrumenter og radio til eventuel kommunikation med redningstjeneste.

Fiskeguiden har gennemgået førstehjælpskursus og medbringer førstehjælpsmidler, så der kan lappes sammen på eventuelle mindre snitsår og kroge i fingrene.

I tilfælde af alvorlige skader vil akuttelefonen 1813 blive kontaktet, og turbåden sejler i havn med den tilskadekomne.

Comments are closed