Om

Det Blå Kontor - Bjarne Poulsen


Metaforen “det blå kontor” er særdeles velkendt inden for lystfiskerverdenen.

At være på “det blå kontor” vil sige, at man er ude for at lade batterierne op. Det kan være for at få styr på tankerne efter nogle begivenhedsrige oplevelser i livet, eller for at forberede sig til nogle kommende vigtige beslutninger.

Altså, for at genskabe balancen mellem stress og trivsel, eller for at gøre sig beredt til noget som man ved kommer.


Vision
Min tanke med konceptet Det Blå Kontor er, at give private som offentlige organisationer mulighed for at sætte fokus på værdioptimering. Det kan gøres på mange måder, men hvis man retter fokus mod nogle essentielle områder som loyalitet og relationer eksternt, og motivation og trivsel internt, så går man nok ikke helt galt i byen.

Et arrangement med Det Blå Kontor gør det ikke alene. Men det er i mange tilfælde den gnist der skal til, for at tænke på de forhold som betyder noget væsentligt – og dermed værdifuldt – for din organisation.

Det er et erklæret mål, at enhver aktivitet med Det Blå Kontor skal bidrage med øget værdi for din organisation.

Mission
Din organisation tilbydes værdiskabende eventløsninger.

Gennem dialog sammensætter vi i fællesskab den mest optimale løsning for din organisation. Som minimum er det en introduktion og praktisk fiskeri på en turbåd på Øresund, udført af professionelle og certificerede fiskeguider.

Der ud over booker vi turbåd og hjælper gerne med at finde det rette konference- eller spisested, der som helhed skaber rammerne for nogle mindeværdige oplevelser.


Bjarne Poulsen
Siden jeg har kunnet holde på en kniv har jeg snittet pinde. Nogle pinde er blevet brugt som primitive fiskestænger, sammen med noget garn og en krog med en orm på. Og det er nok sådan, at mit fiskeri startede.

Inden jeg vidste at der var turbåde i Danmark, har jeg fisket fra turbåde i Sverige. Inspirationen var en artikel i Napp & Nytt, hvor turbåden Vandia i midten af 70’erne var på jagt efter stortorsk ved Ven i Øresund. Men da mine forældre flyttede til Helsingør i slutningen af 70’erne, fandt jeg ud af at der også var turbåde i Danmark, og så var jeg fast gæst på M/S Tina med skipper Svend Bülow ved roret.

Som stor knægt deltog jeg i Sportfiskarnas ugelange havfiskecamp i Kattegat. Vi var vel 12-15 raske gutter som gik til den, og vi fangede over 30 forskellige arter på hele campen. Jeg glemmer aldrig den flotteste fisk jeg fangede: En blåstak. Farvemæssigt vel nok den mest imponerende fisk man kan fange på vore breddegrader.

Siden er det blevet til rigtig mange fisketure og forskellige fangster i galgen. Ikke bare fra turbåd men også på kysten efter havørred, i søer og elve efter gedder, aborrer, stallinger og bækørreder, på havet med trolling efter laks og ikke mindst fra kajak efter havkat og flynder i Nordnorge.

Naturligvis er jeg certificeret lystfiskerguide under Danmarks Sportsfiskerforbund og Aktiv Danmark, og naturligvis støtter jeg aktivt Fishing Zealand i de projekter jeg kan komme til.

Knæk & Bræk
Bjarne Poulsen


Det Blå Kontor - Kursusbevis

Fiskerguide certificering
I slutningen af 2013 holdt Danmarks Sportsfiskerforbund kursus, for certificering af landets første lystfiskerguider. Kurset blev afviklet efter standarder for guider under Aktiv Danmark. Foruden det at fiske og kende til metoder, grej, lovgivning o.s.v., har deltagerne på overbevisende måde vist kompetencer inden for det at:

 • Bedrive selvstændig guidevirksomhed og netværke med relevante samarbejdspartnere.
 • Skabe gode oplevelser for turister og gæster.
 • Være god til at knytte professionel relation til turister og gæster.
 • Fungere som en stærk formidler.
 • Være pædagogisk forankret i sin tilgang til at guide i forskellige fiskeformer.
 • Tænke professionelt omkring egen virksomhed og eget virke.

Certificeringen gives kun ved bevis på førstehjælp og ren straffeattest. Certificeringen giver tilladelse til at arbejde med børn og unge under Danmarks Sportsfiskerforbund.

Se mere om Danmarks første fiskeguidekursus her.

Se mere om Danmarks Sportsfiskerforbund her.

Se mere om Aktiv Danmark her.

Det Blå Kontor - FørstehjælpDet Blå Kontor - BørneattestDet Blå Kontor - EPP2


Fishing Zealand
“Bæredygtigt lystfiskeri er et begreb som både består af den måde den enkelte lystfisker dyrker sit eget fiskeri på, men i dette tilfælde, også af, hvordan Fishing Zealand involverer sig i en lang række miljø- og turismeprojekter og aktiviteter, der fremmer bæredygtigt lystfiskeri”.

Sådan arbejder Fishing Zealand bl.a. på at gøre fiskeriet bæredygtigt:

 • Forbedring af levesteder i vandløbene. Herunder udlægning af sten og grus samt fjernelse af spærringer.
 • Større fokus på de faktorer, der begrænser fiskebestandene i saltvand.
 • Større fokus på miljøtilstanden i søer og fjorde.
 • Fortsættelse af det seriøse avls- og udsætningsarbejde, der udføres i regi af Sjællands Ørredsammenslutning.
 • Involvering af frivillige i miljøarbejde.
 • Udarbejdelse af infomateriale om god lystfiskermoral.
 • Kursusaktiviteter for lystfiskere.
 • Etablering af netværk af certificerede guider.

Klik eller tap på logo, for at gå til Fishing Zealand:

Det Blå Kontor - Fishing Zealand

Comments are closed