Metoder


På turen anvender vi de metoder som passer bedst til det fiskeri vi skal udføre.

Det kan fx være pirkefiskeri efter torsk eller medefiskeri efter fladfisk. Skipper på turbåden og fiskeguiden afgør i sidste ende de for dagen bedste metoder der skal prøves, og det kan sagtens ende ud i en kombination af de forskellige metoder. Men det er fiskene som afgør om de vil lokkes til at bide på krogen!

Pirkefiskeri
Mest almindlige fiskemetode er at pirke. Andre steder i Danmark kaldes metoden også for at pilke. I princippet går det ud på, at man lader agnen gå til bunden eller til den dybde som man mener fiskene befinder sig på. Her nykkes der med stangen, for at give agnen for enden af linen lokkende bevægelser. Metoden bruges oftest til fiskeri efter torsk, sild, sej og makrel. Foruden pirken for enden, monteres ofte et forfang med to-tre ophængere på.

Kastefiskeri
Kastemetoden kan bruges til fisk som befinder sig i midterste og øverste vandlag. Det kan være sild, hornfisk og makrel. Underhåndskast er det vi som nyfiskere bruger på turbådene. Er man rutineret eller fisker man fra småbåd, kan man lave overhåndskast. Fisker vi efter sild og makrel bruger vi ofte et forfang med tre-fire ophængere.

Bundmedefiskeri
Metoden bundmede bruges til fiskeri efter fladfisk som skrubber, rødspætter og isinger. Det forgår med et forfang med et lod for enden og et par kroge, som agnes med levende børsteorme eller sandorme. Agnen skal helt til bunden, hvor perler og glimmer lokker fiskene til, og duftene fra de levende orme trigger fiskene til at bide på. Fladfiskene pighvarre og slethvar fanges også på bundmede, men her er det bedste at bruge tobiser eller sildestrimler.

Comments are closed