Relationer

Det Blå Kontor - Relationer


Blandt mulige årsager til at skifte leverandør, ligger dårlig service i toppen med omkring 65-70%.

En virksomhed som har en beskeden eller måske ringe service overfor sine kunder, har helt sikkert også tilsvarende relationer.

Har en virksomheds medarbejdere gode relationer til sine kunder, vil kunderne også opleve samarbejdet og servicen som værende god.

Relationer forstærkes og udbygges gennem samvær og personlig kontakt. Det giver derfor god mening, jævnligt at mødes med forretningsforbindelser, for derigennem at vise påskønnelse for det fælles samarbejde.

Er det rigtig gode forretningsforbindelser, kan det være en god idé en gang imellem at lave noget særligt sammen.

For ikke at havne i et sort hul med indskrænkede relationer mellem din virksomheds medarbejdere og jeres forretningsforbindelser, giver det god mening at invitere dine fx top ti mest værdifulde kunder ud på en hyggelig fisketur. Uanset om i fanger noget eller ej, så bliver det en tur i kommer til at snakke om i lang tid fremover.

Hvad gør din virksomhed, for at bevare de gode relationer til jeres loyale og trofaste kunder?

Comments are closed